Få databasregistrerat svenskt körkort online.

Svenska körkort matchar en standard som fastställts i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 18 år är minimiåldern för att få körkort för bilar (lägre för vissa fordon). Det svenska körkortet är också en godkänd identitetshandling i Sverige. Nordic Passport Union (Island, Danmark, Norge, Sverige, Finland) innebär att körkortet är lämpligt mellan de nordiska länderna för gränspassage, flygincheckning, hotell etc. Svenskt körkort kan användas i Eu ropeiska unionen för kortare vistelser.

Kategorierna för körkort är:

A – motorcyklar och mopeder (körkortskategorierna AM, A1, A2, A),
B – Bilar, traktorer och arbetsfordon (körkortskategorierna B, BE, W)
C – skåpbilar och lastbilar över 3 500 kg (körkortskategorierna C, C1, CE, C1E)
D – Bussar (körkortskategorierna D, D1, DE, D1E)
CD – lastbilar och bussar (Körkortskategorierna C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E)
TMT – lastbilsmodul (måste ha klarat D-provning)
BMT – bussmodul (måste ha klarat C-test)

köp svenskt körkort

Du hittar all nödvändig information för att göra en beställning på körkort nedan:

Ditt efternamn:

Dina förnamn:

Ditt kön (M eller F):

Ditt födelsedatum och födelseort:

Licensklass:

Din adress:

Licensnummer (valfritt):

Datum för utfärdande och utgångsdatum (valfritt):

Skriftlig signatur i digitalt format (svart bläck, vit bakgrund, hög upplösning):

Ditt foto i digitalt format (färg, vit bakgrund, hög upplösning):

Eventuell ytterligare information: